5 - 8 år

Pas på de nye tænder

Elever i 0.-1.-2. klasse indkalder vi til undersøgelse på vores klinik i Brørup. Her ses barnet sammen med en forældre eller en anden betydningsfuld voksen.

Vi har særligt fokus på 6-års kindtænderne og fastholdelse af forældrehjælp til tandbørstningen.

De fleste vil blive indkaldt hvert 1½ år til undersøgelse, enten hos en af vore tandplejere eller en tandlæge.

Nogle vil skulle ses oftere til forebyggende behandlinger, hvor de ses af enten en klinikassistent, tandplejer eller tandlæge. Dette vurderes individuelt ved undersøgelsen.

Vi tilbyder forebyggende behandling med bl.a. instruktion i tandbørstning, fluorbehandling af begyndende huller, kontrol af frembrud af nye tænder og lakforsegling af blivende kindtænder.

Husk Jeres barns blivende tænder gerne skal holde hele livet.