5 - 8 år

Pas på de nye tænder

Elever i 0.-1.-2. klasse indkalder vi til undersøgelse på vores klinik i Brørup. Her ses barnet sammen med en forældre eller en anden betydningsfuld voksen.

Vi har særligt fokus på 6-års kindtænderne og fastholdelse af forældrehjælp til tandbørstningen.

De fleste vil blive indkaldt hvert 1½ år til undersøgelse, enten hos en af vore tandplejere eller en tandlæge. Nogle vil dog skulle ses oftere til forebyggende behandlinger.

Vi tilbyder forebyggende behandling med bl.a. instruktion i tandbørstning, fluorbehandling af begyndende huller, kontrol af frembrud af nye tænder og lakforsegling af blivende kindtænder.

Husk Jeres barns blivende tænder gerne skal holde hele livet.