9 - 15 år

Undersøgelse

Vi indkalder børn og unge i 3.-9. klasse til undersøgelse med 1-1½ års interval. Vi inddeler dem i grøn, gul og rød kategori.

Vi vurderer individuelt hvor ofte de skal ses til forebyggende behandlinger i den mellemliggende periode.

Dette kan foregå på vores klinik i Brørup eller i mobilklinikken som kommer ud på skolerne.

I er meget velkomne til at møde op sammen med jeres barn for at støtte dem, få et resultat på dagens fund og en personlig snak omkring tandsituationen. 

Tandbehandling og tandregulering vil altid foregå på klinikken i Brørup. 

Forebyggelse

Den vigtigste form for forebyggelse er den daglige tandbørstning.

Vi anbefaler derfor daglig voksenhjælp til tandbørstningen til barnet er omkring 12 år. I 12 års alderen er finmotorikken ved at være så udviklet at barnet ofte selv kan varetage opgaven.

Vi underviser børnene individuelt efter behov. Vi bestræber os på at lære dem at børste systematisk og grundigt for at forebygge huller og andre tandsygdomme.

Vi tilbyder i nogle tilfælde lakforsegling af blivende kindtænders tyggeflader, når tænderne er brudt helt frem. Dette er for at minimere risikoen for at udvikle huller i tænderne. 

Vi fluorbehandler begyndende huller og giver individuelle kostvejledninger.

En del af det forebyggende arbejde kan foregå på klinikken, ude på den enkelte skole eller i mobilklinikken.

Som en del af vores forebyggelse tilbyder vi undervisning i 4. og 6. klasse. Dette aftales med skolerne. 

Kontrol

En kontrol kan være at vi holder øje med udviklingen af tandfrembrud, traumekontrol eller andet der bør observeres. 

Undervisning i 4. og 6. klasse

I 4. og 6. klasse kommer vi ud og underviser eleverne i forskellige emner vedrørende tænder.

I 4. klasse underviser vi i tandbørstning

Der vil blive snakket om tandsundhed og hvordan vi kan nedsætte risikoen for huller i tænderne. Derefter gives der instruktion i grundig systematisk tandbørstning. Som afslutning udleveres et tandbørste-kørekort. Dette løber over et par gange hvor vi besøger klassen efter aftale med læreren.

I 6. klasse taler vi om syreskader (erosioner)

Teoriundervisningen omhandler hvad syreskader er og hvordan de undgås. Eleverne får tandtråd og en pjece med hjem.

Disse undervisninger aftales med skolerne.

Vi håber på et godt samarbejde og

-opbakning fra Jer som forældre.