Tilbud om bøjler

Hvorfor får man bøjle på?

Der kan være flere årsager til at man får tilbudt bøjle/tandregulering. Det kan være fordi tænderne ikke tygger ordenligt sammen, så tyggemuskler og sammenbid vil give gener. Eller det kan være tandstillingsfejl hvor man risikerer en uheldig udvikling, som senere giver skader på tænder og tandkød.

Hvem får tilbudt bøjler?

Børn og unge der har et forkert sammenbid som giver funktionelle gener, får tilbud om tandregulering. Alle børn  undersøges/visiteres for tandstillingsfejl i 5. klasse. Man kan også få bøjle på før, hvis specialtandlægen skønner at det får tandsættet til at udvikle sig gunstigt, så man senere undgår en større behandling. Man kan ikke få bøjler på, hvis det ikke har betydning for en god funktion.

Se link til visitationsregler - se under lovgivning, regler for visitation

Hvis specialtandlægen vurderer det er nødvendigt at rette tænderne, bliver I sammen med barnet indbudt til en registrering hvor vi foretager aftryk, fotos og røntgenbilleder.  Herefter får I en tid til samtale med specialtandlægen, hvor der vil blive informeret om behandlingsforløbet. Det er individuelt hvornår behandlingen skal starte for hvert enkelt barn.

Da dette er et tilbud, er det op til Jer og barnet om I vil sige ja til behandlingen. For at opnå det ønskede resultat, er det nødvendigt med et positivt samarbejde mellem barnet, hjemmet og klinikken.

Siger familien ja tak til behandling, forventes det at barnet passer på sin bøjle, møder op til tiderne, og sørger for at mundhygiejnen er god.

Derefter aftales der tid til opstart af behandlingen. Det skal forventes at barnet skal til kontrol ca. hver 6 uge.

Har I spørgsmål kontakt Tandreguleringen på tlf.: 79965460